Budżet

 

Sprawozdania za rok 2023
Załącznik Nr 1 (Bilans 2023.pdf)
Załącznik Nr 2 (Informacja dodatkowa 2023.pdf)
Załącznik Nr 3 (Rachunek zysków i strat 2023.pdf)
Załącznik Nr 4 (Zestawienie zmian w funduszu 2023.pdf)

 

Sprawozdania za rok 2022
Załącznik Nr 1 (Bilans 2022.pdf)
Załącznik Nr 2 (Informacja dodatkowa 2022.pdf)
Załącznik Nr 3 (korekta informacji dodatkowej 2022.pdf)
Załącznik Nr 4 (Rachunek zysków i strat 2022.pdf)
Załącznik Nr 5 (Zestawienie zmian w funduszu 2022.pdf)

 Bilans 2021

Bilans 2020

Bilans 2019

 

 

Osoba odpowiedzialna

Autor: Michał Polak
Odpowiada: Michał Polak
Wytworzył: Michał Polak